Novembris

Mēneša temats:   Es savai zemītei

Lielais jautājums: Kas mēs esam?
 
Novembrī mūsu sarunas būs par vērtībām – par mūsu zemīti Latviju, par piederību savai Tēvu zemei, par Dzimtenes mīlestību, par ģimeni un mājām, par svētku svinēšanu. Izrunāsim drošību mājās un uz ielas, pētīsim mēbeles un traukus un citas lietas mājā. Noskaidrosim, kas ir veļu laiks? Tversim retos krāsu mirkļus pelēcīgi rēnajā dabā…Pētīsim, kur rodas lietus un peļķes? Runāsim par gadalaikiem dabā un diennakts dalām,, mācīsimies rūpēties par telpaugiem rudenī. Noskaidrosim, kāpēc Mārtiņi ir ķekatu laiks? Vienosimies, ko gatavosim Mārtiņdienas tirdziņam. Novembrī runāsim arī par darbu, darba tikumu, noskaidrosim, kāpēc vispār ir jāstrādā? Katrs veidosim savu mazo Lielo darbiņu Latvijai – grāmatiņu „Es savai zemītei”. Aicināsim talkā vecākus, lai viņi pastāsta par savām profesijām, par rūpīgu un pacietīgu darbu, par piespiešanos un disciplīnu, par darba mīlestību un iedvesmu…Domāsim lielo domu- kas es būšu, kad izaugšu?
Bet novembrim izskanot, jau lūkosim uz gaismas pusi – tur, kur ap mājas stūri klusi staigā Lauskis, piesitot ar ledus zizli…, kur pārslu puteņos pavīd rūķu vai spuldzīšu mirdzošās acis…, kur sētās un pazarēs jautri un cerīgi lēkā zvirbuļi un zīlītes, klusiņām apsolot – drīz…, jau pavisam drīz…
 
Novembrī:
  • Vērosim, kā iemirdzas Latviskās zīmes
  • Atzīmēsim Mārtiņdienu
  • Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu
  • Organizēsim Rūķu darbnīcas, lai visi kopā rotātu bērnu dārzu svētkiem.

Tuvākie pasākumi

19.11.2019. plkst. 09:00
Novembra mēnesī mēs ne tikai svinam svētkus, bet arī runājam par darbu, par darba tikumu, par mūsu katra mazo lielo darbiņu Latvijai...Šī projekta ietvaros mūsu vecākie audzēkņi - "Mārīšu " grupiņa dosies izzinošā ekskursijā uz Jelgavas policiju, kur strādā Emīla un Gustava tētis, lai noskaidrotu visu, kas notiek policijā...un apskatītu, kādi īstenībā izskatās "roku dzelži".
19. novembrī plkst.9.00 "Mārīšu "grupas bērni dosies ekskursijā uz Policiju
20.11.2019.
Kā katru gadu, arī šogad -trešdien, 20. novembrī mūsu iestādē viesojas "Foto Angels", lai iemūžinātu vēl vienu gadiņu raibajā bērnības kamolā...Šai dienā pucējamies un pošamies jau no rīta, lai dienas vidus niķi neizbojā saulaino noskaņojumu...
Aicinām vecākus aizpildīt 'Foto Angels "atstātās pieteikuma anketiņas, kas atrodas grupās pie audzinātājām.
Un neaizmirstam mājās lielo smaidu :)))
Lielā fotogrāfēšanās ir klāt!
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.