Novembris
Mēneša temats: Es savai zemītei. Mana Latvija
Lielais jautājums: Kas mēs esmam?
Ziņa bērnam: Katram cilvēkam ir dzimtene. Tā ir vieta, kur tu esi dzimis, kur ir tavas mājas.


Vērtības: Latvijas valsts, latviešu valoda, brīvība.
Tikumi: solidaritāte , tolerance
Caurviju prasmes: Pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmu risināšana


Mēs būsim tā,
Mēs būsim tā,
Kā margrietiņas vainagā,
Kā bērzu rinda ceļmalā,
Kā gliemežvāki jūrmalā
Kā balta svītra karogā,
Kā balta svītra karogā.
                 ( M.Cielēna )
 
Novembrī mūsu sarunas būs par vērtībām – par mūsu zemīti Latviju, par piederību savai Tēvu zemei, par Dzimtenes mīlestību, par ģimeni un mājām, par svētku svinēšanu. Izrunāsim drošību mājās un uz ielas, pētīsim mēbeles un traukus un citas lietas mājā. Noskaidrosim, kas ir veļu laiks? Tversim retos krāsu mirkļus pelēcīgi rēnajā dabā…Pētīsim, kur rodas lietus un peļķes? Runāsim par gadalaikiem dabā un diennakts dalām,, mācīsimies rūpēties par telpaugiem rudenī. Noskaidrosim, kāpēc Mārtiņi ir ķekatu laiks? Vienosimies, ko gatavosim Mārtiņdienas tirdziņam. Novembrī runāsim arī par darbu, darba tikumu, noskaidrosim, kāpēc vispār ir jāstrādā? Katrs veidosim savu mazo Lielo darbiņu Latvijai – grāmatiņu „Es savai zemītei”. Aicināsim talkā vecākus, lai viņi pastāsta par savām profesijām, par rūpīgu un pacietīgu darbu, par piespiešanos un disciplīnu, par darba mīlestību un iedvesmu…Domāsim lielo domu- kas es būšu, kad izaugšu?
Bet novembrim izskanot, jau lūkosim uz gaismas pusi – tur, kur ap mājas stūri klusi staigā Lauskis, piesitot ar ledus zizli…, kur pārslu puteņos pavīd rūķu vai spuldzīšu mirdzošās acis…, kur sētās un pazarēs jautri un cerīgi lēkā zvirbuļi un zīlītes, klusiņām apsolot – drīz…, jau pavisam drīz…
 
Novembrī:
Vērosim, kā iemirdzas Latviskās zīmes
Atzīmēsim Mārtiņdienu
Svinēsim Latvijas dzimšanas dienu
Organizēsim Rūķu darbnīcas, lai kopīgi rotātu bērnudārzu 

Tuvākie pasākumi

Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.