"Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzos, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai"
Z. Mauriņa
            

SIA “Mītavas Elektra” PII ”ĀBELĪTE” ir zaļa oāze pašā pilsētas sirdī, kur varenu koku pavēnī rotaļās vilina saules stari.

Mūsu prioritāte ir atbalstīt katra bērna pasaules izziņas procesu, nodrošinot ik dienu aizraujoši un interesanti pavadīt laiku, iepazīstot un izprotot lielo pasauli no mazā bērna skatu punkta.

Profesionāla pedagogu komanda un atbalsta personāls mīlestības pilnā gaisotnē palīdzēs Jūsu bērnam adaptēties, uzsākot jaunu dzīves posmu.
Darbojoties drošā, attīstošā un estētiskā vidē, baudot veselīgu un sabalansētu ēdienu trīs reizes dienā, piedaloties interesantās un daudzveidīgās, bērnu individualitātei atbilstošās nodarbībās, mēs pamazām sagatavojam bērnus mācībām skolā.

Latviskās tradīcijas, gadskārtu ieražas un dzimšanas dienas - aktuālo notikumu un svētku svinēšana; tematiskās ekskursijas un pārgājieni... dalība dažādos vides, sociālajos, radošajos konkursos un akcijās... un, ja nekas būtisks nav ieplānots, mēs vienkārši svinam savus šodien izdomātos svētkus!