Februāris

Mēneša temats: Tu esi mans draugs.
Lielais jautājums: Kā mēs izturamies pret pasauli?
Ziņa bērnam: Draudzība ir cilvēku savstarpējās jūtas, kas balstītas uz cieņu, uzticēšanos un mīlestību. Draudzība ir labākais, ko cilvēks cilvēkam var dot. Tā ir viena no svētākajām, patiesākajām, baltākajām jūtām, ko mēs veltām otram cilvēkam.

Vērtības: cilvēka cieņa
Tikumi: laipnība, solidaritāte
Caurviju prasmes: pilsoniskā lidzdalība, jaunrade un uzņēmējspēja


Februāris- Puteņu mēnesis ar Sveču, Vēju un Mīlestības dienām ir klāt! Sveču diena ( 2. februāris) ir pats ziemas vidus, tāpēc droši var apgalvot, ka laiks ir pagriezies uz pavasari, - tas vairs nav aiz kalniem...Bet, raugoties pa logu, šķiet, ka tas vēl ilgi neklauvēs pie durvīm... Ak, ziema, ziemiņa! Cik skaista un balta tu šogad esi! Acis un sirds līksmo tevī skatoties...Tādā salā un kupenās pavasaris var apmaldīties. Var neatrast ceļu pie mums... Varbūt jāiet tam pretī? Bet, par spīti mūžīgajām ilgām pēc pavasara, gribas vēl sniegu un salu,  baltas un tīras domas, gribas baltu un siltu maizīti, saldu tēju un māmiņas silto azoti...Vai arī Tev gribas zemenes sniegā un draugu uz mūžu?

FEBRUĀRĪ mūsu sarunas būs par draudzību un draugiem. Kā atpazīt patiesu draugu? Kā es varu iepriecināt savus draugus? Kāpēc palīdzēt draugam ir labi? Gatavosim dāvanu draugam un " Draugu atmiņu kladi ". Mācīsimies pacietību, izturību, laipnību, vienkāršību.

Runāsim par tīrību un kārtību vidē, kāpēc ir svarīgi uzturēt kārtību ap sevi? Tīrība veselībai. Kāpēc roku mazgāšana ir tik svarīga? Kā es izjūtu tīrību un kārtību sevī? Ko nozīmē "dzīvot ar tīrām domām "?

Februārī liesim pašdarinātas sveces, noskaidrosim visu par svecēm un drošību darbojoties ar tām; gatavosim pašdarinātas pasaku un bilžu grāmatas, lai sirsniņas līksmo un gavilē!

Bet februāra izskaņā runāsim par Meteņiem - pavasara gaidīšanas svētkiem. Noskaidrosim, kas liecina par pavasara tuvošanos?

Runāsim par plastmasas maisiņiem un PET pudelēm, uzzināsim, kā top plastmasa, kādēļ ir svarīgi to neatstāt dabā- mežā, parkā, jūrmalā... Veidosim dažādus darbus no PET pudelēm un mācīsimies "dzīvot zaļi". 
 
Februārī:
  • Sveču liešanas svētki
  • Mana grāmatiņa
  • Stāsti par draudzību
  • Mani labie darbi
  • Plastmasas otrā dzīve
 


 
Tuvākie pasākumi
Šobrīd nav neviena ieraksta!
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.