19.11.2019. plkst. 09:00
19. novembrī plkst.9.00 "Mārīšu "grupas bērni dosies ekskursijā uz Policiju
Novembra mēnesī mēs ne tikai svinam svētkus, bet arī runājam par darbu, par darba tikumu, par mūsu katra mazo lielo darbiņu Latvijai...Šī projekta ietvaros mūsu vecākie audzēkņi - "Mārīšu " grupiņa dosies izzinošā ekskursijā uz Jelgavas policiju, kur strādā Emīla un Gustava tētis, lai noskaidrotu visu, kas notiek policijā...un apskatītu, kādi īstenībā izskatās "roku dzelži".