28.03.2020.
Informācija vecākiem par bērnudārza maksām karantīnas laikā.
Dārgie vecāki!
Sakarā ar valstī izsludināto karantīnu vīrusa Covid-19 izplatīšanās dēļ, ir noteikti vairāki ierobežojumi, bet pirmsskolas izglītības iestāde strādā, un vecākiem, kuriem nav iespēja ar bērnu palikt mājās un mācīties attālināti, ir iespēja apmeklēt iestādi.
Vecāki, kuru bērni aprīlī neapmeklēs pirmsskolas iestādi un par to ir rakstiski līdz 01.04.2020. paziņojuši vadītājai, saimniecības maksu par aprīli maksās samazinātā apmērā - t.i. -
  • ja iestādi apmeklē 1 bērns, tad maksa ir 40 Eur
  • ja iestādi apmeklē 2 bērni, tad maksa ir 30 Eur par katru bērnu.
Saimniecības maksa ir jāveic pēc rēķina saņemšanas līdz 10.04.2020.
Ja saimniecības maksa tiek kavēta, tad paliek spēkā līguma nosacījumi.
Vecākiem, kuriem par bērnu nav iesniegums, un bērns apmeklē pirmsskolas iestādi, saimniecības maksa ir līgumā noteiktajā apjomā.

Būsim uzmanīgi, veseli, savstarpēji cienoši, un ievērosim valstī noteikto kārtību!


Pirmsskolas izglītības iestādes valde.