04.12.2019. – 20.12.2019.
Rūķu darbnīcās čakli rosās mazie un lielie rūķīši - top pašdarināti brīnumi.