23.03.2020.
Uzmanību vecākiem!
Lūdzam katru piektdienu sniegt informāciju par jūsu plāniem apmeklēt vai neapmeklēt bērnudārzu nākamajā nedēļā. Ja esat mūs informējuši par prombūtni ilgākā laika periodā kā nākamā nedēļa - atkārtoti sūtīt nav nepieciešams. Ziņu sūtīt uz vadītājas e-pastu zaigaro@inbox.lv