13.01.2021. plkst. 11:27
Ziemas pasaku kinostāsti. Janvāris - ziemas pasaku mēnesis PPII 'Varavīksne". Klausīsimies, stāstīsim un skatīsim ziemas pasaku kinoversijas. Un varbūt izdomāsim savu, īpašo ziemas pasaku...