Šonedēļ mēs
(26.10. līdz 30.10.)

 Gaismiņas čučumuižas svētki.
 Vērosim un nosauksim dārzeņu raksturīgākās īpašības.
 Skaidrosim, kā un kāpēc vērsties pēc palīdzības pie pieaugušā sliktas pašsajūtas gadījumā.
Veidosim rudens dārzeņu izstādi.
 Gleznosim rudeni ar akvareļu krāsām.
 Būsim izpalīdzīgi un darīsim labus darbus.
 



 

“Taurenīši” 3-4 gadīgie bērni

Balts taurenis pie taureņa slīgst,
Bet trešais tiem vaicā: - Vai drīkst?
Ceturtais klusēdams notupstas,
Piektais man plaukstā pārvēršas.
Sestais ļaujas vējam, kas garām skrien,
Kopā ar septīto - uz debesīm vien!
                                     ( S.Bērziņa)

Esam "taurenīši" -mazie, maigie pavasara brīnumiņi, krāsainie prieka vēstneši... Esam mīļu acu skatu noglāstīti un saules apmīļoti.


Mēs nesam prieku visiem, bet visvairāk- mammai, tētim, brālītim...


Lepojamies  ar mūsu skolotāju Ingu Savicku, kura ieguvusi Jelgavas pilsētas Atzinības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu izglītošanā. No sirds sveicam! Tavi kolēģi.


 

Mūsu ikdiena un svētki