Šonedēļ mēs:
(20.01. līdz 24.01.)

  • Attēlos un grupas biedros vērosim dažādas emocijas,
  • Mācīsimies nosaukt savas emocijas,
  • Saskatīsim labu un sliktu rīcību, stāstīsim par to,
  • Mācīsimies sniegt emocionālu atbalstu grupas biedriem,
  • Runāsim par drošības noteikumiem uz ielas,
  • Eksperimentēsim ar krāsām, jauksim krāsas, vērosim, kā tās mainās,
  • Dabā vērosim kokus un putnus, nosauksim to raksturīgās īpašības,
  • Liksim sēkliņas un nosauksim to skaitu,
  • Papildināsim putnu barotavas.

“Taurenīši” 3-4 gadīgie bērni

Balts taurenis pie taureņa slīgst,
Bet trešais tiem vaicā: - Vai drīkst?
Ceturtais klusēdams notupstas,
Piektais man plaukstā pārvēršas.
Sestais ļaujas vējam, kas garām skrien,
Kopā ar septīto - uz debesīm vien!
                                     ( S.Bērziņa)

Esam "taurenīši" -mazie, maigie pavasara brīnumiņi, krāsainie prieka vēstneši... Esam mīļu acu skatu noglāstīti un saules apmīļoti.

Mēs nesam prieku visiem, bet visvairāk- mammai, tētim, brālītim...


Esam lepni un priecīgi - mūsu skolotāja palīgs Kristīne ir saņēmusi Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinības rakstu par apzinīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu.
No sirds sveicam!
 

Mūsu ikdiena un svētki