MAIJS

Mēneša temats: Es nāku no savas ģimenes.
Lielais jautājums:
Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule?
Ziņa bērnam:
Visas dzīvās būtnes uz pasaules nāk no savas ģimenes.
Vērtības: cilvēks, ģimene
Tikumi: atbildība
Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana"...Maijs ir trešais kalendārā pavasara mēnesis un pirmo pērkona negaisu un ievzieda laiks. Lapu mēnesī salapo koki un zied dārzi. Nedēļu pēc tam, kad bērziem saplaukušas lapas, var stādīt kartupeļus. Ziedu mēnesis ir pirmo ēdamo pavasara sēņu laiks. Bisītes, lāčpurni unķēvpupi tradicionāli ir tās sēnes, ar kurām sākas sēņu vasara. Maija sākumā sāk dziedāt lakstīgala un grieze griezt, bet ap 8. maiju arī vālodze sauc.

Maijā atgriežas mūsu pēdējie gājputni svīres un pes, purva un krūmu ķauķi. Sējas mēnesis ir arī laiks, kad daudziem putniem un dzīvniekiem dzimst mazuļi, bet mitrās vietās sāk vairoties odi un knišļi. Ja maijā vēdina drēbes, tad kodes tās neēd. Lapu mēnesis ir arī svēto augu ievākšanas laiks, un tos lasa pēc saules uzlēkšanas pilnā mēnesī..."

Tā par maiju teiksts mūsu senču rakstos, bet kas maijs ir mums - šodienas bērniem?
Maijs - pavasara smaržu un burvības mēnesis. Kā brīnumputns no pasakas- atlaidās, izpleta spārnus, apbūra visus ar ziedu smaržu un krāšņumu un aizlaidās, notraukdams ziedlapiņas sev līdzi...Laiks, kad dabā viss zied un smaržo, kad ikviens Latvijas stūrītis šķiet ar sauli pielijis, jo pieneņu dzeltenums gluži vai apžilbina acis...

4. maijā mēs svinam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, baltā galdauta dienu. Valstisko neatkarību nedrīkstam uztvert kā pašu par sevi saprotamu vērtību, tā ir liela Dieva dāvana, kura ir jānovērtē un jāsargā Bet valsts nevar pastāvēt bez stiprām un kuplām ģimenēm. Mēs katrs nākam no savas ģimenes - gan Tu, gan es...Tādēļ MAIJĀ mūsu sarunas būs par dzīvības spēku dabā un ģimenē, par svētkiem un ikdienu ģimenē, par mammu, tēti, brāli, māsu, omīti un opīti. Par sadzīvošanu, otra pieņemšanu, draudzību, atbalstu, cieņu.

Iepazīsimies arī ar attiecību modeļiem dzīvnieku sabiedrībās, ko no tā varam mācīties? Runāsim par cilvēku attieksmi pret dzīvniekiem un augiem. Maijā pētīsim zemi, augsni, smiltis, akmeņus, kalnus. Veiksim praktiskos darbus un eksperimentus ar zemes materiāliem- sijāsim, raksim, taustīsim, šķirosim.

Bet maija otrajā svētdienā svinēsim Mātes dienu, dāvāsim ziedus mīļajai māmiņai,lai viņai prieks un mierīga sirds par mums, un lai spēks saturēt kopā visus tos mīļos, kurus saucampar savu ģimeni...
Paldies, mammīt! Bez Tevis nebūtu manis.

Tu mīļā, mīļā māmiņa
Es tevi mīlu kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu...Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.