MAIJS

Mēneša tematsSajust pasauli. Es nāku no savas ģimenes
Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, jaunrade un zņēmējspēj, digitālās prasmes, pilsoniskā līdzdalība
Tikumi un vērtības: Atbildība, taisnīgums, solidaritāte, centība, darba kultūra, daba, cilvēka cieņa, radošums
Lielais jautājums: Cik daudzveidīga ir cilvēka radītā pasaule?

Šobrīd nav neviena ieraksta!