Šonedēļ mēs:
(20.01. līdz 24.01.)

 • Mācīsimies veidot īsu stāstījumu, atbildēt uz jautājumiem (3 - 4 teikumi).
 • Iepazīsimies ar drukāto burtu C (5.g.)
 • Izdomāsim vārdus ar skaņu C (jaka,jenots)
 • Rakstīsim rakstīto burtu C, c (6.g.)
 • Lasīsim vārdus un īsus teikumus . Stāstīsim īsas pasakas.
 • Izzināsim tautas folkloru. Apgūsim klausīšanās prasmes - ar kustību un mīmiku reaģēsim uz teksta saturu.
 • Vingrināsimies noteikt skaitļu 6 un 7 sastāvu no vieniniekiem.
 • Nostiprināsim zināšanas par pāra un nepāra skaitļiem. Nosauksim visus pāra un nepāra skaitļus līdz 10.
 • Nostiprināsin iemaņas skaitīšanā, atskaitīšanā un dzirdes uzmanībā,
 • Veiksim vienkāršus vērojumus dabā un izdarīsim secinājumus.
 • Meklēsim patstāvīgi sev aktuālo informāciju dažādos izziņas avotos,
 • Vērosim dabas toņu daudzveidību dabā, jauksim krāsas, iegūstot dažādas nokrāsas.