Šonedēļ mēs
(26.10. līdz 30.10.)

Gaismiņas čučumuižas svētki.
Vērsim krāsaino lapu virtenes.
Vērsim kastaņu un zīļu virtenes.
Gatavosim grāmatu ežus.
Šķirosim kastaņus, zīles pudelēs, bļodās ar pincetēm, roku pirkstiem.
Rakstīsim drukāto burtu P (4.g. un 5.g.)
Apvilksim un rakstīsim ciparu 7 (4.g.5.g.6.g)
Gleznosim kokus rudenī, izmantosim guašu krāsas un otas.
Āra aktivitātes:
Lapu šķirošana,
Mešana gaisā,
Šķirošana virtenēs,
Lapu grābšanas svētki. 

“Mārītes” 4-7 gadīgie bērni

Mārīte pa roku rāpo,
Augšup augšup viņa lien.
Piesit mazās kājiņas
Žviks uz savām mājiņām.

Esam lielākie un gudrākie- esam  pētnieki. Mums patīk radoši darboties, draudzēties un čakli mācīties. Bet vairāk par visu mums patīk āra aktivitātes.


Lepojamies ar mūsu skolotāju Inetu Kārkliņu, kura ieguvusi titulu " 2019./20. m.g. radošākā skolotāja"! No sirds sveicamTevi, Inetiņ, un vēlam daudzu radošu ieceru īstenošanos! Tavi kolēģi.

 

Mūsu ikdiena un svētki