Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava, LV-3001
e-pasta adrese:   pii.varaviksne@gmail.com
Tālrunis:+371 29337554

Bērnu dārza darba laiks no plkst. 7:00 līdz 19:00 ( katru darba dienu)
Bērnudārza apmācības valoda: latviešu 
 

Vadītāja
Jeļena Grīsle
t.+371 29337554

Metodiķe

Saimniecības daļas vadītāja
Antra Kūkusiliņa
t.+371 28016432
  
SIA ” Mītavas Elektra ” maksājumu rekvizīti:
Vienotais Reģ. nr. LV43603009810
Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001
AS „ SEB Banka” kods UNLALV2X
Konts:  LV66UNLA0008009467321

Grāmatvede: t.+371 27221401
Lietvede: t.+371 22019267
Jūsu Vārds, Uzvārds: *
E-pasts vai tālrunis saziņai: *
Jūsu ierosinājums, jautājums: *
Kontaktformā ievadītie dati tiks izmantoti tikai, lai atbildētu uz Jūsu iesūtīto jautājumu.
Uz anonīmi iesūtītiem jautājumus atbildes nesniedzam.