Šonedēļ mēs

Klausīsimies ziemas pasakas(Vecīša cimdiņš u.c.).
Veiksim eksperimentus ar sniegu.
Pikosimies, spēlēsim jautras rotaļas,  celsim sniegavīru.
Izrunāsim drošību ziemā. 

“Zaķīši” 2-3 gadīgie bērni

Patīk mums kā zaķēniem
Dejā griezties lēcieniem.
La, la, la, la, la, la,
Dejā griezties lēcieniem.


Esam "zaķīši" - mazulīši, tuntulīši, bailulīši..., draiskulīši...
Mēs mīlam blēņoties un saldi nosnausties!
Mūsu ikdiena un svētki