Jaunākie raksti

Kādas prasmes liecina par bērna gatavību pamatizglītības apguves uzsākšanai?

 Kārtējais mācību gads tuvojas noslēgumam, tādēļ saprotamas ir topošo pirmklasnieku vecāku bažas par savu bērnu gatavību skolas gaitām. Šobrīd esam spiesti pieņemt pārmaiņas mūsu ikdienā un mācīšanās visos līmeņos notiek attālināti, tādēļ vēlamies vecākus iepazīstināt ar tām prasmēm, kuras bērnam būs nepieciešamas, lai veiksmīgi uzsāktu skolas gaitas. Šo prasmju kopums ir noteiks MK noteikumos Nr. 716 "Par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām". 

Pirmsskolas izglītības nobeigumā
bērns ir apguvis šādus pratību pamatus, kas ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un pamatprasmes:

 • Valodu mācību jomā: valodā, kurā tiek īstenota izglītības programma, bērns skaidro, kāpēc cilvēki sazinoties lieto valodu, klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta turpinājumu, jautā par neskaidro un atbild uz konkrētu jautājumu, saprotami un secīgi stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā, nepārtrauc runātāju, runā lieto dažādas runas intonācijas, atšķir un nosauc skaņas, skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu, lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus;
 •  sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā bērns apzinās sevi, piederību ģimenei un izglītības iestādei, skaidro un atšķir labu rīcību no sliktas, novērtē paša izvēlētu un patstāvīgi veiktu darbību, prognozē dažādas rīcības sekas ar personīgo veselību un drošību saistītās ikdienas situācijās (saskarsme ar pazīstamu cilvēku un svešinieku, veselībai kaitīgu vielu lietošanas un sadzīves traumatisma risku mazināšana mājās, izglītības iestādē, uz ielas, rotaļās brīvā dabā, pie ūdenstilpēm un spēļu laukumos, kā arī ugunsdrošības, ceļu satiksmes drošības, elektrodrošības noteikumi), ievēro noteikumus, saprot, pie kā un kādā gadījumā vērsties pēc palīdzības, kad jūtas slikti vai nedroši, nosauc ārkārtas palīdzības numuru 112; skaidro, ka Latvija ir daļa no pasaules, saprot, ka cilvēki ir dažādi; atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un himnu, mācās ar cieņu izturēties pret tiem;
 •  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā bērns vēro, klausās un iztēlojas, rada un īsteno ideju daudzveidīgā darbībā, mērķtiecīgi izmanto mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un, ja nepieciešams, kombinē tos, izvēlas un radoši izmanto dažādus materiālus, iepazīst latviešu un citu tautu tradicionālajai kultūrai raksturīgo, skandē tautasdziesmas, deklamē īsus dzejoļus, izspēlē pašu izdomātu vai literārā darba sižetu, dzied, muzicē, dejo, brīvi un droši improvizē ar kustībām vai skaņu rīkiem, dziedot individuāli un kopā ar citiem, ar mūzikas pavadījumu un bez tā, stāsta par savu pieredzi radošā darbībā, raksturo vizuālās mākslas, mūzikas un literārā darba radīto pārdzīvojumu;
 •  dabaszinātņu mācību jomā bērns novērojot, salīdzinot un eksperimentējot izzina apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku un sēņu – pazīmes, iežu un ūdens īpašības, salīdzina no dažādiem materiāliem – stikla, koka, plastmasas, papīra, akmens – izgatavotu priekšmetu īpašības un to izmantošanas iespējas, novēro debess ķermeņus un to kustību, novēro zemes virsmas dažādību (līdzena, nelīdzena) tuvākajā apkārtnē, stāsta par novērotajām pārmaiņām dabā, mainoties gadalaikiem, diennaktij, laikapstākļiem, saprot drošas uzvedības pamatus saskarsmē ar dzīvniekiem (tai skaitā kukaiņiem), augiem un sēnēm (tai skaitā nepazīstamiem), saprot, ka jāsaudzē daba un tās resursi, iesaistās tuvākās apkārtnes sakopšanas darbos;
 • matemātikas mācību jomā bērns darbojoties nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, veido skaitļa sastāva dažādas variācijas, izsaka pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās un skaitot to pārbauda, skaitu apzīmē ar tam atbilstošu ciparu, raksta ciparus, ar nosacītiem mēriem nosaka garumu, platību un ietilpību, ar lineālu mēra garumu, izzina ģeometriskas figūras, tai skaitā telpiskus ķermeņus, raksturo to formu un saista ar pazīstamiem objektiem, šķiro priekšmetus pēc vairākām pazīmēm un salīdzina pēc skaita un lieluma (lietojot vārdus "vairāk", "mazāk", "lielāks", "mazāks"), nosauc objektu atrašanās vietu telpā un plaknē (lietojot vārdus "virs", "zem", "pie", "aiz", "blakus", "pa labi", "pa kreisi"), radoši un atbilstoši noteiktam nosacījumam veido ritmiskas rindas un sakārtojumus no priekšmetiem un ģeometriskām figūrām;
 •  tehnoloģiju mācību jomā bērns stāsta par sava darba ieceri, plāno savas ieceres īstenošanas soļus, izvēlas nepieciešamos materiālus, īsteno ieceri un novērtē rezultātu, apgūst dažādas tehnikas, paņēmienus un drošības noteikumus materiālu un instrumentu izmantošanā savas ieceres īstenošanai, veido un savieno detaļas, iegūstot sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem materiāliem, tur un pareizā satvērienā lieto rakstāmpiederumus un darbarīkus, piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi;
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā bērns ar prieku iesaistās nodarbībās telpās un ārā un veido veselīga dzīvesveida ieradumus, apzinoties riskus veselībai un mācoties tos novērst, sev un citiem drošā veidā pārvietojas pa dažādām šķēršļu joslām un piedalās kustību rotaļās, apvienojot soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, pārvieto priekšmetus un pārvar šķēršļus, izvēloties darbības veidu atbilstoši situācijai, daudzveidīgi izmanto sīkās motorikas prasmes, apzinās savu dzimumu un ķermeņa neaizskaramību, ikdienā regulāri ievēro personīgo higiēnu, stāsta, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto dažādās kustību aktivitātēs, piemēram, pārvietojoties ar velosipēdu.

Vietnes, kur vecākiem meklēt idejas radošām nodarbēm mājas apstākļos.

Laikā, kad mācību iestādes, izklaides vietas, sporta centri un citas cilvēku pulcēšanās vietas ir slēgtas, kā arī valdība aicina cilvēkus pēc iespējas mazāk uzturēties ārpus mājas, ir svarīgi saprast, kā palīdzēt bērniem turpināt apgūt nepieciešamo mācību vielu un atrast aizraujošas un izglītojošas nodarbes mazākajiem ģimenes locekļiem. Esam apkopojuši vienpadsmit dažādus avotus, kur vecākiem smelties idejas radošām nodarbēm ar bērndārzniekiem un skolēniem meklēt digitālos mācību materiālus.
Vairāk lasīt šeit

Kā pieradināt bērnus ēst dārzeņus?


 
Dārzeņiem jābūt ikviena cilvēka uzturā. Dietologi iesaka tos pievienot katrai ēdienreizei un vakariņās tiem vajadzētu sastādīt lielāko daļu šķīvja satura. Realitātē, pieaugušie dārzeņus bauda labprāt, bet bērni?
Svarīgi apzināties, ka bez laba piemēra un vecāku līdzdalības bērns nevar iemācīties ēst veselīgi. Rādi, stāsti, izmēģiniet kop’\a un, lai ne uzreiz, bērns atradīs tos dārzeņus, kas viņam garšos.
5 vērtīgi padomi vecākiem:
 1. Piedāvā bērnam dārzeņus regulāri.
Bērniem patīk jaunas rotaļlietas, taču jauni pārtikas produkti ne vienmēr tiek uztverti pozitīvi. Ir svarīgi nezaudēt ticību un, par spīti tam, ka bieži bērns atteiksies un ko neēdīs, tomēr dārzeņus piedāvāt regulāri. Vecāku galvenais uzdevums ir padarīt dārzeņus bērnam zināmus, lai tie nav kas svešs un biedējošs.
 1. Nespied ar varu.
Tieši tāpat kā pieaugušiem, arī bērnam var negaršot kāds konkrēts produkts. Svarīgi ir nevis ar māņiem piespiest bērnu ēst visus dārzeņus, bet atrast tos, ko viņš ēdīs ar prieku, piemēram, ziedkāpostu vietā piedāvāt redīsus, bet brokoļu vietā piedāvā papriku, ja netīk bietes, var mēģināt ar kolrābi jeb otrādi – ir taču no kā izvēlēties.
Galvenais ir neuzspiest, jo citādi bērns var uzsākt protestu un vienkārši principa pēc neēst vairs nevienu dārzeni.
 1. Labie piemēri.
Ja liksi bērnam ēst dārzeņus, bet pats tajā pašā laikā baudīsi makaronus ar cīsiņiem un ķečupu, diez vai tavi centieni vainagosies ar panākumiem. Bērni vislabāk mācās no tā, ko redz nevis dzird, tāpēc personiskais piemērs ir labākā izvēle. Gatavo un ēd kopā ar bērnu.
 1. Eksperimentē ar gatavošanu un pasniegšanu.
Ir dārzeņi, kas vislabāk garšo svaigi, daudzus var izmantot sacepumos, citus vārīt, vēl kādu tvaicēt. Izmanto fantāziju gan izvēloties gatavošanas veidu, gan arī pasniegšanu. Kaudzītē samesti dārzeņi bērnu var neuzrunāt – spēlējies ar formām un krāsām.
 1. Padari dārzeņus bērnam pieejamus.
Ja dārzeņi ilgstoši būs bērnam redzamā vietā, pienāks diena, kad bērns tos vēlēsies nogaršot. Ja uz virtuves galda stāv trauks ar saldumiem, tad nebrīnies, ka dārzeņi nav prioritāte. Aizstāj saldumus ar dārzeņiem – seleriju kāti, burkāni, gurķi, redīsi… Izskatīsies skaisti rosinās dzīvot veselīgāk.
Domāsim un rīkosimies kopīgi !
Jūsu “Varavīksne”


 

Kā ģērbt bērnu pavasarī?

Nepietiek pavasari tikai gaidīt. Tam attiecīgi arī jāsagatavojas, lai, pirmajiem spožas saules stariem spīdot, tavam bērnam nebūtu jāsvīst vēl ziemas jakā.
Ekonomiski:
Ja vēlies nošaut uzreiz četrus zaķus, izvēlies jauku ar izņemamu oderi. Kamēr pavasara saule nebūs iesildījusi gaisu, bērnam būs omulīgi jakā ar oderi. Pēc tam oderi (atvelkot rāvējslēdzēju) izņemsi un priecāsies par vieglu lietus jaciņu, kas noderēs arī drēgnajās, lietainās un vējainās dienās. Noņemot piedurknes, tavs bērns tiks pie vestes ar kapuci, bet izņemto siltumu saglabājošo flīsa oderi viņš varēs nēsāt arī ka jaciņu.
Praktiski:
Tā sauktās lenču bikses ar paaugstinātu jostasvietu ir kā radītas mazākiem bērniem. Viņi tās var uzvilkt bez piepūles, jo biksēm nav pogu. Neaizmirsti arī par plānajiem ūdens necaurlaidīgajiem cimdiem.
Noderīgas būs adītas kokvilnas kapuču cepures ar oderi, kas pasargās ausis un kaklu no pavasar vēja un arī nesviedrēs. Pavasara saulīte taču ir ar zobiņiem!
Kombinezoni vai jakas un bikses?
Kombinezons ir neaizstājams vecumā līdz četriem gadiem (110 cm), jo vecāki jūtas mierīgi, ka mazajam bērnudārzā nekad nebūs plika mugura un lai caur kādām peļķēm viņš lietu vai kristu, drēbes vienmēr paliks sausas.
Lielākiem bērniem priekšroka dodama ūdens necaurlaidīgām biksēm.

https://img.medicine.lv/article/open/o/l/97557_oldcms_97557_379x583.jpg                   Līksmosim kopā ar pavasari!

 

Ērču aktivitāte sākusi pieaugt; kā no tām pasargāt sevi un savu bērnu

Pēc garās ziemas cilvēki ir sailgojušies pēc svaiga gaisa, garām pastaigām un dabas. Kā viena no pastaigu vietām nereti tiek izvēlēts mežs, kur var doties kopā ar visu ģimeni, tā skaitā arī mājas mīluli. Taču Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka ir sākusi pieaugt ērču aktivitāte, un atgādina par efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt sevi un savu bērnu no ērces piesūkšanās.
Lasīt vairāk šeit