Pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” Jelgavā darbojas no 2000. gada jūlija.

SIA “Mītavas Elektra” privātajā bērnudārzā tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111 un licence Nr. V-8925 ir izdota 2016. gada 29.decembrī.

2022./23. mācību gadā “Varavīksnē”  mācās, rotaļājas, sporto un draudzējas 75 audzēkņi
Ikdienā strādājam ar bērniem no 1,5 – 7 gadu vecumam.

Mūsu bērnudārzā mēs bērniem mācām domāt zaļi un dzīvot krāsaini.
Jelgavas PII “Varavīksne” darbs ar bērniem noris nepiespiestā un labdabīgā vidē.

Mūsu prioritātes:
  • Profesionāli, zinoši darbinieki,
  • Ekoloģiskas, drošas un attīstošas vides veidošana bērniem,
  • Daudzpusīga interešu izglītība,
  • Dabas materiālu izmantošana pašdarinātu rotaļlietu izgatavošanā,
  • Veselīga ēdināšana un pareiza galda kultūra.
Lai uzlabotu skolotāju darba prasmes un radoši meklētu jaunus darba paņēmienus, ik otrdienu tiekamies kopīgā pedagogu darba sanāksmē, lai risinātu dažādus pedagoģiskos, organizatoriskos un problēmu jautājumus.