PII Varavīksne personāls
Mūsu pedagogu komanda nodrošina sirsnīgu un individuālu pieeju katram bērnam.

Mācību process  ir rotaļnodarbība visas dienas garumā, tādējādi rosinot bērnos spēju harmoniski attīstīties pasaules izziņas procesā. Ikdienas darbā ar bērniem pielietojam Montesori pedagoģijas principus. Valodas attīstībai notiek individuālas logopēda nodarbības.

Dažāda veida komunikācijā mēs attīstām intelektuālās, mākslinieciskās, amatnieciskās un zinātniskās spējas, kā arī radošu domāšanu un sociālās attiecības.