Sensitīvie periodi bērna attīstībā

Pirmsskolas vecumā bērnam jāapgūst daudz prasmes un zināšanas, un Marija Montessori ar apzīmējumu "jūtīgais periods" raksturojusi laika posmu, kad bērns kļūst īpaši ieinteresēts iemācīties, apgūt kādu noteiktu dzīves sfēru. Šie posmi vecākiem būtu jāpamana un maksimāli jāizmanto bērna izaugsmei.