Janvāris

Mēneša temats: Ziemas pasaka.
Lielais jautājums: Ko es varu darīt pasaulē?
Ziņa bērnam:


Vērtības: Daba, veselība
Tikumi: Centība, laipnība
Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja.


 
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.